Menu Close
previous arrow
next arrow
Slider

ความรู้โรคหลอดเลือดสมอง ความรู้โรคประสาทและสมองสำหรับประชาชน

อาการเตือนสงสัยโรคหลอดเลือดสมอง

คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 4 อ่อนแรงหรืออัมพาต อาการอ่อนแรงหรืออัมพาตแขนขาเป็นอาการที่รุนแรง พบบ่อยรองจากอาการปวดศีรษะ

โรคหลอดเลือดสมองคืออะไร

อัมพาต: 270 นาทีชีวิต (Stroke Fast Track) “หมอขอแสดงความเสียใจด้วยครับคุณพ่อของคุณเป็นอัมพาตครับ การรักษาคือ

การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาต (Stroke): 10 เรื่องใกล้ตัวที่ต้องรู้ ใคร ๆ ก็ไม่อยากเป็นโรคอัมพาต (โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke) เพราะรู้ว่ารักษาไม่หายต้..

การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

การรักษา โรคหลอดเลือดสมอง

กิจกรรม Stroke Network KKU

ภาพกิจกรรมการประเมิน DSC 2020

การประเมินมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค: การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริการที่ครอบคลุมในทุกกลุ่มสาขาวิชาทางการแพทย์แผนปัจจุบัน ให้การบริการอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน การบริการห้องผ่าตัด การบริการผู้ป่วยนอก ภายใต้วิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยระดับโลก ที่มีคุณค่าต่อสังคมไทย และมวลมนุษยชาติ”  มีพันธกิจ

อ่านเพิ่มเติม »