Menu Close

โรคฝีในสมอง

โรคฝีสมอง คือ โรค/ภาวะติดเชื้อ (จากเชื้อแบคทีเรีย หรือ เชื้อรา) ในเนื้อสมองที่ก่อ ให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาท เนื่องจากเชื้อก่อโรคนั้นจะทำให้เนื้อสมองกลายเป็นฝี (Abscess) ในเนื้อสมอง ทำให้มีอาการผิดปกติต่าง ๆ เกิดขึ้น จนอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้

โรคฝีสมองมีอาการอะไรบ้าง

โรคฝีสมองมีอาการอะไรบ้าง? อาการผิดปกติที่พบบ่อยของฝีสมอง ได้แก่ ปวดศีรษะรุนแรง, มีไข้ ,มีได้ทั้ง ,ไข้สูง ,หรือไข้ต่ำ, ขึ้นกับชนิดของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุ แขนขาอ่อนแรง, ตาพร่า,ตามัว ,อาเจียน, ชัก

ดูแลตนเองอย่างไรเมื่อเป็นฝีสมอง

การดูแลตนเองที่บ้านเมื่อเป็นฝีสมอง ได้แก่ – ผู้ป่วยโรคฝีสมอง จำเป็นต้องรักษาควบคุมโรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยง (ดังกล่าวในหัว ข้อปัจจัยเสี่ยง) ที่มีอยู่ให้ดี – ถ้ามีอาการผิดปกติทางสมอง เช่น แขน ขาอ่อนแรง ควรทำกายภาพบำบัดตามแพทย์ นักกายภาพบำบัด พยาบาล แนะนำ สม่ำเสมอ ตลอดไป – ถ้ามีอาการชัก ต้องทานยากันชักต่อเนื่องตามแพทย์แนะนำ ไม่ขาดยา