Menu Close

โรคไมเกรน

โรคปวดศีรษะไมเกรน หรือโรคปวดหัวข้างเดียว หรือบางคนเรียกสั้นๆว่าโรคไมเกรน(Migraine) เป็นโรคปวดศีรษะเรื้อรังชนิดหนึ่ง โดยมีอาการปวดศีรษะกำเริบเป็นพัก ๆ (Migraine attack)

โรคไมเกรนมีอาการอย่างไร

สามารถแบ่งอาการจากโรคไมเกรนได้ดังนี้ อาการนำ: คือ อาการที่เกิดนำก่อนการปวดศีรษะ อาจนำก่อนเป็นนาที่หรือเป็นชั่วโมงหรือเป็นวันซึ่งจากลักษณะอาการนำแบ่งผู้ป่วยไมเกรนได้เป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

โรคไมเกรนรุนแรงไหม

ความรุนแรง/การพยากรณ์โรคของไมเกรน คือ โรคปวดศีรษะไมเกรนเป็นโรคเรื้อรัง แต่มีโอกาสหายได้ โดยพบว่าประมาณ 30 – 40% ของผู้ป่วยไมเกรนที่เป็นมา 15 ปีแล้ว จะไม่มีอาการปวดศีรษะกำเริบมาอีกเลย

อะไรคือกลไกการเกิดโรคไมเกรน

กลไกการเกิดโรคไมเกรน ยังไม่ละเอียดแน่ชัด ปัจจุบันกำลังค้นพบข้อมูลมากขึ้นเรื่อย ๆ ทฤษฎีแรกที่มีผู้เสนอไว้ คือ ทฤษฎีเกี่ยวกับหลอดเลือด (Vascular theory): ทฤษฎีนี้ถูกคิดขึ้นมาในช่วงปี พ.ศ. 2483 โดย Wolff (แพทย์ชาวอเมริกัน) ซึ่งอธิบายว่า

แนวทางการรักษาโรคไมเกรน

หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่อาจทำให้อาการปวดศีรษะกำเริบขึ้น ได้แก่ ความเครียด การนอนหลับมากหรือน้อยเกินไปการเจอแสงแดดจ้าหรือแสงไฟสว่างเกินไป กลิ่นที่รุนแรง เช่น น้ำหอม กลิ่นน้ำมันเครื่อง บุหรี่ อาหารบางอย่างก็อาจกระตุ้นให้เกิดไมเกรนได้ เช่น เนย โยเกิร์ต กล้วย ช็อคโกแลต ไส้กรอก

ยาไมเกรน ยาต้านไมเกรน

ยาต้านไมเกรนหมายถึงยาอะไร? ยาต้านไมเกรน หรือ ยาไมเกรน (Antimigraine drugs หรือ Antimigraine medication) หมายถึง ยาที่ใช้เพื่อบรรเทาอาการเมื่อผู้ป่วยมีอาการปวดศีรษะไมเกรนแบบฉับพลัน

ควรดูแลตนเองอย่างไร

ถ้าอาการปวดศีรษะรุนแรงร่วมกับมีไข้ หรืออาเจียนมากไม่ว่าเป็นโรคไมเกรนอยู่แล้ว หรือไม่เคยปวดศีรษะเรื้อรังมาก่อนควรรีบพบแพทย์/มาโรงพยาบาล