Menu Close

กายภาพบำบัด ช่วยรักษาโรคได้ไหม

กายภาพำบัดช่วยรักษาโรคได้ไหม?  ถ้าได้ ทำกายภาพบำบัดด้วยตนเองอย่างไร?

การทำกายภาพบำบัดเป็นการรักษาที่มีประโยชน์ จำเป็นในทุกโรคทุกสาเหตุของเส้นประสาทที่ผิดปกติ วัตถุประสงค์ของการทำกายภาพบำบัด คือ

  1. การป้องกันภาวะแทรกซ้อน: เช่น ข้อยึดติด และการลีบของกล้ามเนื้อ
  2. การฟื้นฟูสภาพ: โดยทั่วไปแล้วการทำกายภาพส่วนใหญ่สามารถทำได้ด้วยตนเอง หรือญาติเป็นผู้ช่วยทำ โดยแพทย์และนักกายภาพบำบัดจะแนะนำวิธีการทำกายภาพบำบัดเพื่อไปทำที่บ้าน (Home programme) การทำกายภาพที่ดี ควรทำให้สม่ำเสมอทุกวัน ครั้งละ 30-60 นาที ช่วงเช้า และเย็น โดยเน้นการสร้างกำลังของกล้ามเนื้อและป้องกันข้อยึดติด คือการเคลื่อนไหวทุกข้อต่อของร่างกาย โดยเฉพาะส่วนที่อ่อนแรงหรือชา ควรหลีกเลี่ยงการประคบร้อนด้วยตนเองในกรณีที่มีอาการชา เพราะบางครั้งผู้ป่วยจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่นำมาประคบนั้นมีความร้อนมากน้อยเพียงใด อาจทำให้เกิดแผลจากการถูกของร้อนมาก ๆ ได้

มีแนวทางป้องกันโรคเส้นประสาทไหม? อย่างไร?

วิธีป้องกันไม่ให้เกิดโรคเส้นประสาท คือ การปฏิบัติตัวที่เหมาะสมในการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การไม่นอนทับมือหรือแขน การนั่งเท้ามือ หรือข้อศอกเป็นเวลานาน ๆ เพราะอาจก่อให้เกิดเส้นประสาทถูกกดทับได้ การใช้มือหรือข้อมือในการทำงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน โดยไม่หยุดพักเลย และถ้ามีโรคเบาหวานต้องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีตลอด

เมื่อเป็นโรคเส้นประสาทควรดูแลตนเองอย่างไร?

การดูแลตนเองที่เหมาะสมเมื่อเป็นโรคเส้นประสาท คือ การดูแลรักษาตามที่แพทย์ พยาบาล ผู้ให้การดูแลรักษาแนะนำ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอร่วมกับการทำกายภาพบำบัดสิ่งที่ไม่ควรทำคือ เมื่ออาการดีขึ้นแล้วไม่รับการรักษาต่อเนื่องและปัญหาที่พบบ่อย คือ การไม่พบแพทย์แต่ใช้วิธีซื้อยาทานเอง รวมทั้งเมื่อการรักษาไม่ดีขึ้นก็เลยหยุดการรักษาเองหรือเปลี่ยนที่รักษา โดยไม่ได้ปรึกษาแพทย์เพราะทำให้ไม่ได้มีการส่งต่อข้อมูลการรักษา และขาดการรักษาที่ต่อเนื่อง

Posted in โรคเส้นประสาท

บทความที่เกี่ยวข้อง