Menu Close

การรักษาไข้สมองอักเสบทำอย่างไร

การรักษาไข้สมองอักเสบทำอย่างไร?

การรักษาไข้สมองอักเสบขึ้นกับสาเหตุเป็นหลัก ถ้ามียาที่รักษาเฉพาะก็ให้ยาเช่น ไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส Herpes simplex encephalitis หรือเชื้อแบคทีเรีย กรณีที่เป็นจากภูมิคุ้มกันฯผิดปกติก็ให้การรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกันหรือยาไอวีไอจี/ยาภูมิคุ้มกันฯ (intravenous immunoglo bulin: IVIG) ทั้งนี้จะร่วมกับการรักษาประคับประคองตามอาการเช่น ยากันชัก ยาลดไข้ และการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ เช่น ปอดติดเชื้อ โรคติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ แผลกดทับ (เช่น การใช้กายภาพบำบัด การช่วยให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหว เข้าห้องน้ำได้เองไม่ต้องใช้สายสวนปัสสาวะ) เป็นต้น

นอกจากนี้ผู้ป่วยมักมีปัญหาแทรกซ้อนในระยะยาวจากภาวะไข้สมองอักเสบคือ ปัญหาด้านพฤติกรรม ความจำ การเคลื่อนไหว อาการชักที่รักษายาก ซึ่งจำเป็นต้องให้การฟื้นฟูสภาพร่างกายอย่างต่อเนื่องและให้การรักษาด้วยยาและสหสาขาวิชาชีพ (เช่น กายภาพบำบัด) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จะอยู่ในการแนะนำดูแลจากแพทย์ พยาบาลและนักกายภาพบำบัด

ไข้สมองอักเสบรักษาหายหรือไม่ ผลการรักษาดีหรือไม่?

การรักษาไข้สมองอักเสบได้ผลดีหรือไม่หรือการพยากรณ์โรคจะขึ้นกับสาเหตุ ความรุนแรงของอาการ และสภาพร่างกายของผู้ป่วยที่เริ่มมารักษารวมทั้งมีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงแค่ไหน อย่างไรก็ตามภาวะไข้สมองอักเสบนั้นเป็นภาวะที่ตอบสนองต่อการรักษาดีในผู้ป่วยที่มารับการรักษา รวดเร็วและได้รับการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ต้น

Posted in ไข้สมองอักเสบ

บทความที่เกี่ยวข้อง