Menu Close

สมองอักเสบ (Encephalitis)

ไข้สมองอักเสบ (Infectious encephalitis)

รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า     อายุรแพทย์ประสาทวิทยา

ผู้ป่วยที่มีอาการไข้ ซึม สับสน และ/หรืออาจร่วมกับชัก เมื่อไปโรงพยาบาลแพทย์จะให้การตรวจรักษาอย่างรวดเร็วเพื่อพิสูจน์ว่ามีสาเหตุจากสมองอักเสบจากการติดเชื้อหรือไม่ และเชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินมาว่า ควรพาลูก ๆ มาฉีดวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ (Infectious encephali tis) วันนี้เรามารู้จักไข้สมองอักเสบให้ดีขึ้นเพื่อสุขภาพที่ดีของคนใกล้ตัวเรา

ไข้สมองอักเสบคือ ภาวะอักเสบของเนื้อสมองที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเป็นส่วนใหญ่ ผู้ป่วยจะมีอาการไข้ ปวดศีรษะรุนแรง ซึม สับสน อาจชัก หรือมีปัญหาด้านความคิดความจำผิดปกติบางรายอาจซึมจนหมดสติโคม่า และเสียชีวิต (ตาย) ได้

ไข้สมองอักเสบมีอาการผิดปกติอะไรบ้าง?

ไข้สมองอักเสบมีอาการผิดปกติทั้งจากระบบประสาทและระบบอื่น ๆ ของร่างกายที่เป็นอาการทั่ว ๆ ไปได้แก่

 1. อาการทั่ว ๆ ไป: คือ มีไข้ ปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัว ปวดข้อ อ่อนเพลีย คล้ายเป็นไข้หวัดใหญ่
 2. อาการทางระบบประสาท: คือ
 • ระดับการรู้สึกตัวผิดปกติตั้งแต่ไม่รุนแรงคือ ง่วง ซึม สับสน จนกระทั่งรุนแรงคือ หมดสติ โคม่า ก็ได้
 • ความคิด ความจำผิดปกติ คือ มีอาการความคิดผิดปกติ จำอะไรไม่ได้ หรือมีความคิดแปลกไปจากเดิม
 • พฤติกรรมผิดปกติ คือ มีความประพฤติผิดปกติไปจากเดิมเช่น ก้าวร้าว
 • ปวดศีรษะ: อาการมักจะเริ่มจากปวดเล็กน้อยจนรุนแรงมากขึ้นจนทนไม่ได้
 • การเคลื่อนไหวผิดปกติ ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของแขน-ขาตามปกติได้
 • ชัก: มีทั้งชักแบบเฉพาะส่วนของร่างกาย ชักแบบเกร็งกระตุก และชักแบบหมดสติ
 • อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยเฉพาะกล้ามเนื้อขาและแขน
 • การพูดผิดปกติ พูดลำบาก พูดผิดความหมาย
 • การมองเห็นผิดปกติ เห็นภาพไม่ชัดเจน เห็นภาพหลอน
 • ความรู้สึกผิดปกติตามแขน-ขา-ลำตัว
 • กรณีในเด็ก อาจเริ่มจากการทานอาหารดูดนมน้อยลง กระหม่อมตึงมากขึ้น ชัก หมดสติ

ทั้งนี้อาการต่าง ๆ ดังกล่าวอาจพบได้ทั้งแบบที่เป็นขึ้นมาอย่างรวดเร็วเฉียบพลันภายใน 1 – 2 วันหรือเป็นอย่าง  ช้า ๆ เป็นสัปดาห์หรือหลายสัปดาห์ก็ได้

Posted in ไข้สมองอักเสบ

บทความที่เกี่ยวข้อง