Menu Close

โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก สามารถหายขาดได้หรือไม่

โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกสามารถหายขาดได้หรือไม่? ทำให้เป็นอัมพาตใบหน้าได้ไหม ?

โรคนี้สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยการผ่าตัดสมองเพียงวิธีเดียวมีโอกาสหายประ มาณ 90% และโรคนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นอัมพาตของกล้ามเนื้อใบหน้า

โรคนี้เป็นโรคเรื้อรัง ส่วนใหญ่ไม่หายขาดแต่ไม่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตและเนื่องจากอาการมักเป็นมากขึ้น จึงอาจกระทบกับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์การรักษาด้วยยาทั้งยาฉีดและยารับประทาน เป็นการรักษาอาการให้ดีขึ้นเท่านั้น ผู้ป่วยไม่หายขาดการรักษาให้หายขาดได้มีเพียงการผ่าตัดสมองเท่านั้น

โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก ถ้าไม่รักษาจะเป็นอย่างไร?

โดยทั่วไปโรคนี้เกิดขึ้นช้า ๆ และอาการจะค่อยๆกระจายจากกล้ามเนื้อใบหน้ารอบตาไปที่กล้ามเนื้อใบหน้ารอบปากอย่างช้า ๆ ค่อยเป็นค่อยไป บางรายอาจจะเป็นรวดเร็ว บางรายอาจเป็นรุนแรงในเวลาอันสั้น ความรุนแรงของโรคจะเป็นไปเรื่อย ๆ และอาการจะทรุดลงหรือมีอาการกระตุกมากขึ้นตามลำดับ ดังนั้นเมื่อมีอาการผิดปกติดังกล่าวในหัวข้อลักษณะอาการจึงควรพบแพทย์เสมอ

ข้อแนะนำการปฏิบัติตัวในโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกมีอะไรบ้าง?

เนื่องจากโรคนี้ ไม่ใช่โรคที่มีอันตรายถึงชีวิต ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติอย่างที่เคยปฏิบัติมาผู้ป่วยอาจช่วยลดการกระตุกของใบหน้าได้โดยการสังเกตว่าการกระตุกนี้เป็นมากขึ้นจากอะไร ถ้าพบปัจจัยกระตุ้นก็ควรหลีกเลี่ยงการกระทำนั้น เช่น ความเครียด การโมโห การพักผ่อนไม่เพียงพอ การดื่มสุรา เป็นต้น เพื่อให้การกระตุกนั้นลดลง

คำแนะนำผู้ป่วยที่มารับการรักษาด้วยยาฉีดโบทูไลนุ่มทอกซิน

ยา : ยาโบทูไลนุ่ม ทอกซิน เป็นยาที่สกัดได้จากเชื้อ คลอสตริเดี่ยม โบทูไลนุม ออกฤทธิ์โดยการทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงลง จึงทำให้กล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดคลายตัว และไม่กระตุก ยานี้ได้รับการขึ้นทะเบียนจากคณะกรรมการอาหารและยาในประเทศไทย (อย.)

การออกฤทธิ์ : โดยทั่วไปยาชนิดนี้จะเริ่มออกฤทธิ์ประมาณวันที่ 4-7 หลังจากการฉีด และจะออกฤทธิ์อยู่ได้นานตั้งแต่ 2-9 เดือน แล้วแต่ผู้ป่วยเป็นรายๆ ผู้ป่วยจะรู้สึกว่าอาการกระตุกดีขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงแรกหลังจากการฉีดยา และต่อมาเมื่อยาเริ่มหมดฤทธิ์ อาการกระตุกจะเริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเหมือนกับก่อนจะได้รับการฉีดยา

ผลข้างเคียง : ขึ้นกับกล้ามเนื้อที่ถูกฉีดยา เช่น ถ้าฉีดที่กล้ามเนื้อรอบตา รอบปาก อาจมีหนังตาตก น้ำเข้าตาได้ง่าย น้ำตาไหล มุมปากตก

โดยทั่วไปผลข้างเคียงเหล่านี้พบได้น้อย และเป็นเพียงชั่วคราวในระยะแรกของการฉีดยาและจะหายไปเองภายใน 2 สัปดาห์ ดังนั้นเมื่อผู้ป่วยได้รับการฉีดยาไปใหม่ ๆ ให้ผู้ป่วยระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่ออาบน้ำหรือฟอกหน้าด้วยสบู่

ป้องกันโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีกได้ไหม?

โรคนี้ไม่สามารถป้องกันได้ แต่ถ้าไม่เครียดอาการที่เกิดขึ้นก็มักไม่รุนแรง

Posted in โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก

บทความที่เกี่ยวข้อง