Menu Close

ไข้สมองอักเสบ

ไข้สมองอักเสบ

โรคสมองอักเสบ (Encephalitis) คือ โรคที่เนื้อสมองมีการอักเสบ การอักเสบอาจเกิดทั้งสมองหรือบางส่วนของเนื้อสมอง สามารถเป็นได้ทั้งแบบเฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรังก็ได้

การรักษาไข้สมองอักเสบทำอย่างไร

การรักษาโรคสมองอักเสบ ได้แก่
ก. โรคสมองอักเสบที่เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา หรือโปรโตซัว: การรักษาคือ
ให้ยาฆ่าเชื้อนั้น ๆ ร่วมกับ
การรักษาแบบประคับประคองตามอาการ

สาเหตุของไข้สมองอักเสบเกิดจากอะไร

สาเหตุของไข้สมองอักเสบมีได้หลายสาเหตุดังนี้เช่น
สมองติดเชื้อไวรัสที่พบบ่อยคือ Japanese B encephalitis, Herpes simplex encephalitis และไวรัสชนิดอื่น ๆ รวมทั้งเชื้อพิษสุนัขบ้า

ผลแทรกซ้อนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไรบ้าง

ผลแทรกซ้อน/ผลข้างเคียงระยะสั้น (อาการมักหายได้ภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน) และระยะยาว (อาการมักคงอยู่ตลอดไป) ของโรคไข้สมองอักเสบได้แก่

ควรพบแพทย์เมื่อใด

ผู้ที่มีอาการผิดปกติดังกล่าวในหัวข้อ อาการ ควรรีบพบแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน เช่น ไข้ ร่วมกับปวดศีรษะรุนแรง ซึม สับสน แขนขาอ่อนแรงหรือชัก แต่ถ้ามีอาการเพียงแค่ไข้ ปวดเมื่อย ปวดศีรษะเพียงเล็กน้อย ก็ควรต้องสังเกตอาการให้ดี

Posted in ไข้สมองอักเสบ

บทความที่เกี่ยวข้อง