Menu Close

ควรดูแลตนเองอย่างไร

ควรดูแลตนเองอย่างไร? ควรพบแพทย์เมื่อไหร่?

การดูแลตนเอง การพบแพทย์สำหรับ ผู้ป่วยไมเกรน คือ

  1. ถ้าอาการปวดศีรษะรุนแรงร่วมกับมีไข้ หรืออาเจียนมากไม่ว่าเป็นโรคไมเกรนอยู่แล้ว หรือไม่เคยปวดศีรษะเรื้อรังมาก่อนควรรีบพบแพทย์/มาโรงพยาบาล เพราะอาจมีโรคอื่นเกิดขึ้นมาใหม่ เช่น โรคสมองอักเสบหรือเนื้องอกสมอง
  2. ผู้ที่มีอาการปวดศีรษะเรื้อรังบ่อย ๆ ไม่ควรซื้อยากินเอง เพราะอาจไม่ตรงกับโรคเนื่องจากโรคปวดศีรษะแบบเรื้อรังมีอยู่หลายโรค เช่น จากความเครียดจึงควรพบแพทย์ที่เคยให้การรักษา เพราะจะได้ติดตามอาการของผู้ป่วย และได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องหรือเมื่อยังไม่เคยพบแพทย์เลยก็ควรพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยหาสาเหตุและการรักษาที่เหมาะสม
  3. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไมเกรนแล้วควรได้รับการรักษาจากแพทย์ต่อเนื่อง ไม่ควรซื้อยากินเองเนื่องจากการใช้ยารักษาบางตัวที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดการติดยามีผลข้างเคียงเกิดขึ้นและที่สำคัญ คือ ทำให้อาการรุนแรงขึ้นจนเป็นโรคไมเกรนแบบเรื้อรังซึ่งยากต่อการรักษา
  4. ผู้ป่วยควรมีแพทย์ที่ดูแลประจำ ไม่ควรเปลี่ยนแพทย์หรือเปลี่ยนโรงพยาบาลที่รักษาหลายโรงพยาบาล เพราะจะไม่สามารถติดตามอาการและประเมินประสิทธิภาพของยาชนิดที่กำลังรักษาอยู่ได้
  5. ผู้ป่วยควรสังเกตตัวเองให้ดีว่า สิ่งใดเป็นปัจจัยกระตุ้นให้อาการปวดศีรษะกำเริบขึ้นมาจะได้หลีกเลี่ยง
  6. เนื่องจากผู้ป่วยโรคปวดศีรษะไมเกรนมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองและโรคหลอดเลือดหัวใจ จึงควรดูแลร่างกายลดปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ ในการเกิดโรคนี้ด้วย เช่น

– การออกกำลังกายสม่ำเสมอ

– การไม่สูบบุหรี่

– การหลีกเลี่ยงยาคุมกำเนิดชนิดมีฮอร์โมนเอสโตรเจน (รู้ได้โดยการอ่านที่ฉลากยาข้างกล่อง หรือปรึกษาเภสัชกร ถ้าซื้อยากินเอง)

– และการควบคุม น้ำหนักตัว ไขมันในเลือด และน้ำตาลในเลือด

Posted in โรคไมเกรน

บทความที่เกี่ยวข้อง