Menu Close

ฝีในสมอง

ฝีสมอง ฝีในสมอง (Brain abscess)

บทนำ

ภาวะติดเชื้อในสมอง (Central nervous system infection) เป็นโรค/ภาวะที่มีอันตรายต่อสมองและชีวิตอย่างยิ่ง เช่น ภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เนื้อสมองอักเสบ และฝีในสมอง/ฝีสมอง (Brain abscess) ซึ่งโดยเฉพาะฝีในสมองที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสมองและชีวิตอย่างยิ่ง เราจึงต้องทราบความผิดปกติของโรคนี้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะได้รีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษาได้ทันเวลา

โรคฝีสมองคืออะไร ?

โรคฝีสมอง คือ โรค/ภาวะติดเชื้อ (จากเชื้อแบคทีเรีย หรือ เชื้อรา) ในเนื้อสมองที่ก่อ ให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาท เนื่องจากเชื้อก่อโรคนั้นจะทำให้เนื้อสมองกลายเป็นฝี (Abscess) ในเนื้อสมอง ทำให้มีอาการผิดปกติต่าง ๆ เกิดขึ้น จนอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตได้

โรคฝีสมอง พบได้ไม่บ่อย ส่วนใหญ่แล้วพบบ่อยในวัยเด็กมากกว่าในผู้ใหญ่ เนื่องจากสา เหตุหลักเกิดจากโรคประจำตัวที่เป็นสาเหตุ คือ โรคหูน้ำหนวก โรคหัวใจพิการชนิดเขียวคล้ำแต่กำเนิด ส่วนในผู้ใหญ่ สาเหตุมักเกิดจากอุบัติเหตุที่ศีรษะ

โรคฝีสมอง เกิดได้อย่างไร?

โรคฝีสมองเกิดขึ้นจาก

– การติดเชื้อของสมองจากอวัยวะข้างเคียงสมองที่กระจายเชื้อต่อไปยังสมอง เช่น หูน้ำ หนวก ฟันผุ แผลบริเวณใบหน้า ศีรษะ เป็นต้น

– การติดเชื้อในกระแสเลือด (ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ) แล้วกระจายไปที่สมอง

– การติดเชื้อในสมองโดยตรง เช่น อุบัติเหตุต่อสมอง หรือผลข้างเคียง/ภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดสมอง

ใครมีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดฝีสมอง?

  • ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดฝีสมอง ได้แก่
  • มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคต่ำ
  • มีภาวะติดเชื้อเรื้อรังของเนื้อเยื่อ/อวัยวะในส่วนของศีรษะ เช่น หูน้ำหนวก ไซนัสอักเสบ เหงือกเป็นหนอง มีแผลติดเชื้อเรื้อรังที่หนังศีรษะ
  • เป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบติดเชื้อ
  • เป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดชนิดก่ออาการเขียวคล้ำ
  • มีการติดเชื้อในกระแสโลหิต (ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ)
  • มีอุบัติเหตุที่สมอง

สรุป

โรคฝีสมองเป็นโรคที่อันตราย แต่โอกาสเกิดนั้นค่อนข้างยาก ถ้าเราดูแลตนเองให้แข็ง แรง หรือถ้ามีโรคประจำตัวที่เป็นภาวะติดเชื้อเรื้อรัง ก็ต้องรักษาควบคุมให้ดี เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน/ผลข้างเคียงที่อาจลุกลามเป็นฝีในสมองได้

Posted in โรคฝีในสมอง

บทความที่เกี่ยวข้อง