Menu Close

โรคฝีสมอง มี อาการอะไรบ้าง

โรคฝีสมอง มี อาการอะไรบ้าง?

อาการผิดปกติที่พบบ่อยของฝีสมอง ได้แก่

  • ปวดศีรษะรุนแรง
  • มีไข้ มีได้ทั้ง ไข้สูง หรือไข้ต่ำ ขึ้นกับชนิดของเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุ
  • แขนขาอ่อนแรง
  • ตาพร่า/ ตามัว
  • อาเจียน
  • ชัก
  • อาการอื่น ๆ เช่น วิงเวียนศีรษะ เซ ทั้งนี้ ขึ้นกับตำแหน่งของฝีฯว่าอยู่ที่ส่วนใดของสมอง
  • อาการผิดปกติของโรคที่เกิดร่วมกับฝีฯหรือที่เป็นสาเหตุของฝีฯ เช่น หนองไหลจากหูเมื่อเป็นโรคหูน้ำหนวก เป็นต้น

โรคฝีสมอง รักษาอย่างไร ?

ผู้ป่วยโรคฝีสมอง ต้องให้การรักษาโดยการนอนรักษาในโรงพยาบาลตลอดระยะเวลาการรักษา การรักษาเริ่มต้นด้วยการให้ยาต้านจุลชีพ เป็นระยะเวลาประมาณ 3 – 6 สัปดาห์ หรือจนกระทั้งฝีหายไปทั้งหมด ซึ่งถ้าโรคไม่ตอบสนองต่อยา ก็จะพิจารณาการผ่าตัดสมองเพื่อนำก้อนฝีออก

นอกจากนั้นคือ การรักษาควบคุมสาเหตุ เช่น ถ้ามีโรคหูน้ำหนวก หรือโรคหัวใจ ก็ต้องรัก ษาควบคุมโรคนั้น ๆ ให้ดี เพื่อป้องกันไม่เกิดเป็นฝีสมองซ้ำอีก

Posted in โรคฝีในสมอง

บทความที่เกี่ยวข้อง