Menu Close

ผู้สูงอายุควรหมั่นใช้สมอง หรือ หยุดใช้สมอง

ผู้สูงอายุควรหมั่นใช้สมอง หรือ หยุดใช้สมอง?

คำถามนี้เป็นสิ่งที่พบว่า คนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าที่ไม่ถูกต้องอย่างมากเพราะเข้าใจว่าผู้สูงอายุไม่ควรใช้สมองควรพักผ่อนมาก ๆ เพื่อถนอมสมองที่ฝ่อให้อายุสมองยืนนานเป็นความเข้าใจผิดอย่างมากเพราะการใช้สมองในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลายิ่งเป็นการสิ่งเสริมให้เซลล์สมองมีการพัฒนาและมีการเชื่อมโยงมากยิ่งขึ้น ศักยภาพของสมองก็ยิ่งมีสูงขึ้น

ถ้าพบว่าตนเองมีภาวะสมองฝ่อและเริ่มมีอาการหลงลืมควรทำอย่างไร?

สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเมื่อมีภาวะสมองฝ่อหรือเริ่มหลงลืม คือ

  • ต้องหมั่นฝึกสมอง ออกกำลังสมองดังกล่าวแล้ว
  • ตรวจสุขภาพว่ามีโรคหรือสาเหตุอะไรที่ทำให้หลงลืม เช่น โรคต่อมไทรอยด์ โรคเบา หวาน ความดันโลหิตสูง เพื่อที่จะได้แก้ไขและรักษาให้ถูกต้อง

อาหารช่วยลดและ/หรือป้องกันสมองฝ่อมีหรือไม่?

เนื่องจากการทำงานของสมองเกี่ยวกับสารสื่อประสาทโดยเฉพาะสารที่ชื่อว่า อะซีทิลโคลีน (Acetylcholine) ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับความจำพบว่ามีอาหารหลายชนิดที่มีการศึกษาว่าช่วยบำรุงสมอง เช่น หอมหัวใหญ่ พริก ขิง ใบบัวบก ปลาทะเล เป็นต้น อย่างไรก็ตามต้องเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมเท่านั้นการดูแลร่างกายให้แข็งแรง ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ ตรวจสุขภาพประจำปีฝึกออกกำลังสมองสม่ำเสมอเป็นสิ่งที่สำคัญ และถ้าร่วมกับทานอาหารที่มีคุณภาพข้างต้น ก็จะยิ่งทำให้สมองเรามีความแข็งแรงมากขึ้น

Posted in โรคสมองฝ่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง