Menu Close

Category: โรคสมองฝ่อ

รักษาสมองฝ่อ

รักษาสมองฝ่อ อย่างไร? การรักษา/ภาวะโรคสมองฝ่อ ขึ้นกับผู้ป่วยมีอาการหรือไม่ถ้าผู้ป่วยไม่มีอาการอะไรก็เป็นเพียงการตรวจพบโดยบังเอิญจากการตรวจทางรังสี (เอกซเรย์คอมพิวเตอร์10

ผู้สูงอายุควรหมั่นใช้สมอง หรือ หยุดใช้สมอง

ผู้สูงอายุควรหมั่นใช้สมอง หรือ หยุดใช้สมอง? คำถามนี้เป็นสิ่งที่พบว่า คนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าที่ไม่ถูกต้องอย่างมากเพราะเข้าใจว่าผู้สูงอายุไม่ควรใช้สมองควรพักผ่อนมาก10

โรคสมองฝ่อ

สมองฝ่อ มีอาการอย่างไร? สมองฝ่ออาจจะมีอาการหรือไม่มีอาการก็ได้ อย่างที่บอกไปแล้วว่าเป็นการเติบโตของสมองที่ลดจำนวนเซลล์ของสมองขนาดของเซลล์ที่ลดลง แต่ความสามารถศักยภาพของสมองไม่ได้ลดลงก็ไม่เป็นปัญหาไม่มีอาการไม่ต้องกังวลใจถ้าใครเป็นสมองฝ่อ10