Menu Close

Category: โรคสมองอักเสบ

โรคสมองอักเสบ มีอาการ อย่างไร

โรคสมองอักเสบมีอาการอย่างไร? อาการของโรคสมองอักเสบที่พบได้บ่อย ได้แก่ ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสกลุ่มที่อาศัยแมลงเป็นพาหะโรค ส่วนใหญ่10

โรคสมองอักเสบ รุนแรงไหม

โรคสมองอักเสบรุนแรงไหม? มีผลข้างเคียงไหม? อัตราการเสียชีวิต และผลกระทบ (ผลข้างเคียง)ที่เกิดขึ้นหลังจากหายจากโรคสมองอักเสบแล้ว10