Menu Close

Category: ไข้สมองอักเสบ

ผลแทรกซ้อนระยะสั้น และ ระยะยาวคืออะไรบ้าง

ผลแทรกซ้อนระยะสั้นและระยะยาวคืออะไรบ้าง? ผลแทรกซ้อน/ผลข้างเคียงระยะสั้น (อาการมักหายได้ภายในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน)10

สาเหตุของ ไข้สมองอักเสบ เกิดจากอะไร

สาเหตุของไข้สมองอักเสบเกิดจากอะไร? สาเหตุของไข้สมองอักเสบมีได้หลายสาเหตุดังนี้เช่น สมองติดเชื้อไวรัสที่พบบ่อยคือ Japanese B10

การรักษาไข้สมองอักเสบทำอย่างไร

การรักษาไข้สมองอักเสบทำอย่างไร? การรักษาไข้สมองอักเสบขึ้นกับสาเหตุเป็นหลัก ถ้ามียาที่รักษาเฉพาะก็ให้ยาเช่น ไข้สมองอักเสบจากเชื้อไวรัส Herpes10