Menu Close

ความรู้โรคหลอดเลือดสมองสำหรับประชาชน

อาการเตือนสงสัยโรคหลอดเลือดสมอง

คุยกับหมอสมศักดิ์ ตอนเมื่อคุณพบแพทย์ ตอนที่ 4 อ่อนแรงหรืออัมพาต อาการอ่อนแรงหรืออัมพาตแขนขาเป็นอาการที่รุนแรง พบบ่อยรองจากอาการปวดศีรษะ

โรคหลอดเลือดสมองคืออะไร

อัมพาต: 270 นาทีชีวิต (Stroke Fast Track) “หมอขอแสดงความเสียใจด้วยครับคุณพ่อของคุณเป็นอัมพาตครับ การรักษาคือ

การป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง

โรคหลอดเลือดสมองหรือโรคอัมพาต (Stroke): 10 เรื่องใกล้ตัวที่ต้องรู้ ใคร ๆ ก็ไม่อยากเป็นโรคอัมพาต (โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke) เพราะรู้ว่ารักษาไม่หายต้..

การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง

การรักษา โรคหลอดเลือดสมอง

การฟื้นฟูหรือกายภาพบำบัด

การทำกายภาพบำบัด ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (ตอนที่ 1) โรคหลอดเลือดสมอง คือ ภาวะซึ่งสมองขาดเลือดไปเลี้ยงโดยสาเหตุอาจเกิดจากการอุดตันหรือการแตกของหลอดเลือดในสมอง ซึ่งจะส่งผลต่อระบบประสาทสั่งการ