Menu Close

ความรู้โรคระบบประสาทและสมองสำหรับประชาชน

โรคเส้นประสาท

โรคเส้นประสาท คืออะไร? หลายคนคงเคยมีอาการชา หรือมีความรู้สึกผิดปกติไปจากเดิมในบริเวณ มือ แขน ขา ใบหน้า เมื่อไปพบแพทย์ แพทย์บอกว่าเป็นปลาย

โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก

บางครั้งเรามีอาการกระตุกของเปลือกตาและมุมปากเป็นๆหายๆ มีความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น จะเป็นอัมพาตหรือไม่ต้องไปฉีดโบทูไลนุมทอกซิน (Botulinum toxin,Botox)

โรคไข้สมองอักเสบ

โรคสมองอักเสบ (Encephalitis) คือ โรคที่เนื้อสมองมีการอักเสบ การอักเสบอาจเกิดทั้งสมองหรือบางส่วนของเนื้อสมอง สามารถเป็นได้ทั้งแบบเฉียบพลัน หรือแบบเรื้อรัง

โรคไมเกรน

โรคปวดศีรษะไมเกรน หรือโรคปวดหัวข้างเดียว หรือบางคนเรียกสั้นๆว่าโรคไมเกรน(Migraine) เป็นโรคปวดศีรษะเรื้อรังชนิดหนึ่ง

โรคฝีในสมอง

โรคฝีสมอง คือ โรค/ภาวะติดเชื้อ (จากเชื้อแบคทีเรีย หรือ เชื้อรา) ในเนื้อสมองที่ก่อ ให้เกิดอาการผิดปกติทางระบบประสาท เนื่องจากเชื้อก่อโรคนั้นจะทำ

โรคพาร์กินสัน

โรคพาร์กินสัน คือ โรคที่เกิดจากการเสื่อมของเซลล์สมองเฉพาะส่วนที่สร้างสารสื่อประสาทโดปามีน/Dopamine (substantia nigra)

โรคลมชัก

อาการชัก เป็นอาการที่พบบ่อยรองจากอาการปวดศีรษะและอาการอ่อนแรงพบได้บ่อยเกือบ 1% ของประชากรทั่วไป โดยคนสวนใหญ่มักจะรู้

โรคสมองเสื่อม

โรคสมองเสื่อมเป็นคำที่เรียกกลุ่มอาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานของสมองที่เสื่อมลงหลายๆด้าน คนทั่วไปมักเข้าใจว่าผู้ป่วยมีความบกพร่องเฉพาะความจำเท่านั้น

โรคสมองฝ่อ

สมองฝ่อคืออะไร? ใช่สมองเสื่อมหรือไม่? สมองฝ่อ คือ เนื้อสมองมีปริมาณลดลงมักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุเป็นการเสื่อมของร่าง

ดาว์ซินโดรม

กลุ่มอาการดาวน์ หรือโรคดาวน์ หรือ Down’s syndrome หรือ Down syndrome เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรมที่เป็นมาแต่กำเนิด

โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง

โรคหลอดเลือดสมองมี 2 ชนิด คือ โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ

โรคอัลไซเมอร์

โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s disease) เป็นหนึ่งในโรคสมองเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุด โรคนี้ถูกบรรยายไว้ครั้งแรกโดยจิตแพทย์ชาวเยอรมันชื่อ